ANETA

Kolejní síť ANETA

College network ANETA

ANETA
Vážený hoste,

pro úspěšné připojení k internetu z Vašeho hotelového pokoje je nutné zadat Váš registrační kód spolu s MAC adresou Vašeho zařízení.

Registrační kód obsahuje znaky a-z a A-Z bez diakritiky a číslice 1-9 (kód neobsahuje číslici nula)


Dear guest,

for successfull internet connection from your hotel room you must enter your registration code along with the MAC address of your device.

registration code code contains characters a-z and A-Z and numbers 1-9 (code does not contain the number zero)Registrační kód:
Registration code:
Aktuální MAC adresa:
Current MAC address:Powered by Apache on Linux Debian-Squeeze Personal data secured through Shibboleth