• česky
  • english

Vítejte v PKS

Správa kolejí a menz (SKM) provozuje na některých kolejích pevné připojení k datové síti s možností přístupu k internetu. Tato síť se nazývá Počítačová kolejní síť (PKS).

Pevné připojení
je realizováno datovou zásuvkou RJ45 na pokoji dané koleje. Dodavatelem softwarového vybavení Počítačové kolejní sítě PKS nasazeného na kolejních routerech je firma Globesystem s.r.o., která rovněž zajišťuje administrativní, technickou, softwarovou a hotline podporu PKS.

Cena za internet
Automaticky strháváno s kolejným (tzn. prostřednictvím systému ISKaM a SUPO) po registraci služby do systému ANETA, kam musejí zájemci o připojení registrovat svůj počítač

Welcome in PKS

Accommodation and Catering Services (SKM) provide wired data network with the Internet access at some of the student's hostels. This network is called College Computer network (PKS).

Get connected
Connect the network cable into RJ45 plug in the hostel room. The supplier of the software which is on routers of the College Computer network PKS is the company Globesystem s.r.o. This company also provides administrative, technical, software and hotline support for PKS.

Price
Automatically deducted with the price of the accommodation (ie via ISKAM and SUPO systems) after registration of the service into ANETA system where the people who are interested in having the connection need to register their computers.